It Conquered the World

It Conquered the World is een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1956 soccer player uniform. De film werd geregisseerd door Roger Corman, en geschreven door Lou Rusoff (met hulp van Charles B. Griffith). De hoofdrollen werden vertolkt door Peter Graves, Lee Van Cleef, Beverly Garland, en Sally Fraser.

Dr. Tom Anderson, een verbitterde wetenschapper, ontvangt een bericht van een wezen van de planeet Venus. Het buitenaardse wezen beweert dat hij en de wetenschapper samen vrede op aarde kunnen brengen door alle emoties uit te schakelen. In werkelijkheid wil hij de wereld veroveren voor zijn eigen ras. Anderson gaat akkoord. De eerste actie van het wezen is om alle elektriciteit op aarde uit te schakelen, waaronder de startmotors van auto’s.

Dr. Nelson, de assistent van dr how to tenderize a roast before cooking. Anderson, ontdekt wat er gaande is. Hij slaagt er uiteindelijk in Anderson in te laten zien dat het ruimtewezen hem onder valse voorwaarden heeft betrokken bij zijn plannen. Toms vrouw gaat met een geweer naar de grot waar het wezen zich schuilhoudt met het plan hem te doden. Het wezen heeft haar echter door en vermoordt haar metal sports water bottles, net als Tom en Nelson binnenkomen. Wanneer hij zijn dode vrouw ziet best running hydration belts, gaat Tom door het lint en vermoordt het ruimtewezen eigenhandig. Zelf raakt hij hierbij dodelijk verwond en sterft niet veel later.

It Conquered the World werd bespot in de cultserie Mystery Science Theater 3000.

It Conquered the World wordt belachelijk gemaakt door Frank Zappa op zijn album (1974). Tijdens de intro van het nummer “Cheepnis” beschrijft hij o.a. hoe het monster aan het einde van de film uit de grot geduwd wordt en hoe daarbij iemand in beeld komt. Deze scène zit echter niet in de film.

In 1966 werd een remake van de film gemaakt getiteld Zontar: The Thing from Venus.

Five Guns West (1955) · Swamp Women (1955) · Apache Woman (1955) · Day the World Ended (1955) · The Oklahoma Woman (1956) · Gunslinger (1956) · It Conquered the World (1956) · Naked Paradise (1957) · Carnival Rock (1957) · Not of This Earth (1957) · Attack of the Crab Monsters (1957) · The Undead (1957) · Rock All Night (1957) · Teenage Doll (1957) · Sorority Girl (1957) · The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent (1957) · I Mobster (1958) · War of the Satellites (1958) · Machine-Gun Kelly (1958) · Teenage Cave Man (1958) · She Gods of Shark Reef (1958) · A Bucket of Blood (1959) · The Wasp Woman (1959) · Ski Troop Attack (1960) · House of Usher (1960) · The Little Shop of Horrors (1960) · Last Woman on Earth (1960) · Atlas (1961) · Creature from the Haunted Sea (1961) · The Pit and the Pendulum (1961) · The Premature Burial (1962) · The Intruder (1962) · Tales of Terror (1962) · Tower of London (1962) · The Young Racers (1963) · The Raven (1963) · The Terror (1963) · The Haunted Palace (1963) · X (1963) · The Masque of the Red Death (1964) · The Secret Invasion (1964) · The Tomb of Ligeia (1964) · The Wild Angels (1966) · The St. Valentine’s Day Massacre (1967) · The Trip (1967) · Target: Harry (1969) · Bloody Mama (1970) · Gas-s-s-s (1971) · Von Richthofen and Brown (1971) · Frankenstein Unbound (1990)