Leszczyny Duże

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Géolocalisation sur la carte : Pologne

Géolocalisation sur la carte : Pologne

Leszczyny Duże (prononciation 3 kilomètres au nord-est de Dłutów (siège de la gmina), 10 kilomètres au sud de Pabianice (siège du powiat) et 25 kilomètres au sud de Łódź (capitale de la voïvodie).

De 1975 à 1998

Seattle Sounders FC Second Away Jerseys

Seattle Sounders FC Second Away Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, le village était attaché administrativement à l’ancienne voïvodie de Piotrków.
Depuis 1999 glass reusable bottles, il fait partie de la nouvelle voïvodie de Łódź.

Peter 3. af Aragonien

Peter den Store (catalansk: Pere el Gran, aragonsk: Pero lo Gran; 1239 i Valencia – 2. november 1285) var konge af Aragonien (som Peter 3.), af Valencia (som Peter 1.) og greve af Barcelona (som Peter 2.) fra 1276 til sin død. Han erobrede Sicilien og blev konge der i 1282 gennem sin kone Constance, den eneste datter af Manfred af Sicilien. Peter var en af de største middelalderlige monarker i Aragonien, selv om han kun regerede 9 år.

Peter var ældste søn af Jakob 1. af Aragonien og hans anden kone Violant af Ungarn. I 1260 eller muligvis tidligere blev han trolovet til Eudokia Laskaraina (ca. 1248-ca.. 1311), den yngste datter af kejser Theodoros II af Nikæa. Trolovelsen blev dog ophævet, da Eudokias mistede den kejserlige trone i 1261 og Eudokia blev i stedet gift med greven af Tenda. Den 13. juni 1262 blev han gift med Constance, datter af og arving til Manfred af Sicilien. I sin ungdom fik Peter en god del militærerfaring i sin fars krige mod maurerne (Reconquista).

Da Jakob døde, blev landene under den Aragonske Krone delt. Aragonien og Valencia gik sammen med hovedparten af de catalanske grevskaber til den ældste søn Peter, mens den anden søn, Jakob, fik Kongeriget Mallorca, som omfatted Balearerne, de catalanske grevskaber Rousillon-Vallespir, Conflent og Capcir sammen med landområder i Languedoc (Herskabet Montpellier). Peter og Constance blev kronet i Zaragoza (hovedstaden i Kongeriget Aragonien) i november af ærkebiskoppen af Tarragona. Under denne ceremoni frasagde Peter sig de feudale forpligtelser til paven, som hans farfar Peter 2. havde indgået.

Peters første handling som konge var at færdiggøre den pacificering af det Valencianske territorium, som hans far havde påbegyndt. Et oprør brød dog snart ud i Catalonien. Det blev anført af vicegreven af Cardona og støttet af Roger-Bernard 3. af Foix, Arnold Roger 1. af Pallars Sobirà og Ermengol 10. af Urgell where to get cheap football shirts. Oprørerne havde lagt Peter for had for hans hårde fremfærd mod dem allerede i hans fars dage. Nu da han var blevet konge, opponerede de mod, at han ikke sammenkaldte det catalanske råd, corts, og bekræftede dets privilegier.

På samme tid fortsatte en arvefølgekrise i Grevskabet Urgell. Da grev Álvaro døde i 1268, begyndte en lang strid om arven mellem familierne til hans to koner, Constance, en datter af Pedro Moncada af Béarn og Cecilia, en datter af Roger-Bernard 2. af Foix. I mellemtiden var en del af grevskabet blevet erhvervet af Jakob og således arvet af Peter. I 1278 lykkedes det Armengol 10., Álvaros ældste søn, at få kontrollen over det meste af sin tabte arv og han indgik en aftale med Peter, om at han anerkendte hans overherredømme i Urgell.

I 1280 slog Peter et oprør anført af Roger-Berengar 3. ned efter at have belejret oprørerne i Balaguer i en måned. De fleste af oprørslederne blev fængslet i Lleida indtil 1281, Roger-Bernard dog til 1284.

Da Hafsid emiren i Tunesien, Muhammad 1. al-Mustansir, som havde underkastet sig Peters far, Jakob, døde i 1277, ville Tunesien ikke længere anerkende aragonsk overherredømme. Peter sendte først en ekspedition til Tunis i 1280 under ledelse af Conrad de Llansa for at genvinde overherredømmet. I 1281 udrustede han selv en flåde på 140 skibe med 15.000 mænd for at invadere Tunesien på vegne af guvernøren af Constantine. Flåden landede i Collo i 1282 og tropperne befæstede deres stilling der. Det var disse aragonske tropper, som modtog en siciliansk udsending, der efter den sicilianske vesper den 30. marts anmodede Peter om at tage den sicilianske trone fra Karl 1.

Peter nedstammede direkte fra og var hovedarving til Mafalda, datter af Robert Guiscard, hertug af Apulien, den normanske erobrer og hans kone, Sigelgaita, datter af en lombardisk fyrste, Guaimar IV af Salerno. Da den hertugelige familie af Apulien uddøde med Vilhelm 2. i 1127, blev Mafaldas arvinger (greverne af Barcelona) tilsyneladende de jure arvinger til Guiscard og Sigelgaita. Peter kunne på den måde gøre krav på Syditalien. Mere direkte var han gennem sin kone arving til Manfred, som var konge af Sicilien indtil 1266. I de næste fem århundreder kæmpede de aragonske konger for deres ret til Syditalien.

Den italienske læge Giovanni af Procida handlede på Peters vegne i Sicilien hydration for runners. Giovanni var flygtet til Aragonien efter Karls sejr i slaget ved Tagliacozzo. Giovanni rejste til Sicilien for holde urolighederne i gang til Peters fordel og derefter videre til Konstantinopel for at få støtte fra Michael VIII Palaeologus. Michael ville ikke hjælpe den aragonske konge uden pavens støtte, så Giovanni rejste videre til Rom, hvor han fik accept af pave Nikolaus 3., der frygtede Karls fremfærd i det sydlige Italien. Giovanni rejste derefter tilbage til Barcelona, men paven døde umiddelbart efter og blev erstattet af Simon de Brie, en franskmand som var en nær allieret til Karl. Scenen var sat til konflikt.

Efter at have modtaget en delegation fra Palermo i Alcoi ved Valencia, udrustede Peter en flåde og gik i land ved Trapani på Sicilien den 30. august 1282. Han blev udråbt til konge den 4. september. Karl blev tvunget til at flygte over Messinastrædet og stille sig tilfreds med “Kongeriget Napoli”. Simon de Brie, som den nye pave Martin 4., ekskommunikerede 18. november både Peter og den byzantinske kejser for at støtte Peter med 60.000 guldstykker for at invadere Sicilien.

Peter fortsatte ikke desto mindre sin fremfærd og i februar 1283 havde han erobret størstedelen af Calabriens kystlinje. Karl, som måske var desperat, sendte breve til Peter, hvor han udfordrede ham til at løse konflikten ved en duel. Peter accepterede og Karl returnerede til Frankrig for at arrangere duellen. Begge konger valgte seks riddere til at afklare vilkår og dato. Duellen blev sat til den 1. juni i Bordeaux. Hundrede riddere skulle ledsage hver part og Edvard 1. af England skulle være dommer. Den engelske konge afviste dog at deltage af hensyn til paven. Peter overlod Sicilien til Giovanni af Procida og rejste via Aragonien til Bordeaux, som han gik ind i under forklædning, da han frygtede et fransk baghold. Karl var der dog ikke og duellen fandt aldrig sted. Peter rejste tilbage igen til et meget turbulent Aragonien.

Mens Peter var tilbage i Aragonien, vandt hans admiral, Ruggiero di Lauria, flere søslag mod Karls flåde og erobrede Malta for Aragonien.

Peter kæmpede med interne uroligheder samtidig med at Frankrig planlagde en invasion. Han tog Albarracín fra den oprørske adelsmand Juan Núñez de Lara og han fornyede sin alliance med Sancho 4. af Kastilien. Han angreb også Tudela i Navarra i et forsøg på forhindre kongen af Navarra, Filip 1., den franske konges søn, at invadere fra den front.

Peter holdt møder i corts i Tarragona og Zaragoza i 1283. Han blev tvunget til tildele Privilegio General til den nydannede og antiroyale Aragonske Union. Samme år allierede Peters bror, Jakob, sig med Frankrig, anerkendte deres overherredømme over Montpellier og gav dem fri passage gennem Balearerne og Roussillon. I oktober påbegyndte Peter forberedelserne til forsvaret af Catalonien.

I 1284 tildelte pave Martin 4. kongeriget Aragonien til Karl, greve af Valois, som var søn af den franske konge, Filip den Dristige og grandfætter til Karl 1. af Sicilien. Paven sanktionerede en krig — korstog — for at erobre Aragonien på vegne af Karl af Valois best steel water bottle.

I 1284 gik den franske hær anført kong Filip og Karl af Valois ind i Roussillon. Hæren omfattede 16.000 kavalerister, 17.000 armbrøstskytter og 100.000 infanterister samt 100 skibe i de sydfranske havne. Selvom franskmændene havde Jakobs støtte, så rejste lokalbefolkningen sig mod dem. Byen Elne blev hårdnakket forsvaret af den såkaldte bâtard de Roussillon (“bastarden fra Roussillon”), den uægte søn af Nuño Sánchez, tidligere greve af Roussillon (1212–1242). Til sidst faldt byen og katedralen blev nedbrændt og den franske hær fortsatte sydpå.

I 1285 belejrede Filip Girona, som gjorde hård modstand inden den blev indtaget. Karl blev kronet i byen, dog uden en rigtig krone. Frankrig blev dog snart udsat for et tilbageslag, da Ruggiero di Lauria, tilbage fra Italien, slog den franske flåde i Slaget ved Les Formigues. Derudover blev den franske lejr hårdt ramt af dysenteri. Filip selv blev ramt. Arvingen til den franske trone, Filip den Smukke, forhandlede sig til fri passage for den kongelige familie tilbage gennem Pyrenæerne natural meat tenderizer. De franske tropper fik ikke fri passage, men blev tværtimod besejret i Slaget ved Col de Panissars. Den franske konge døde dog i Perpignan, Jakob af Mallorcas hovedstad. Jakob selv var flygtet for ikke at blive konfronteret med Peter. Filip 3. blev begravet i Narbonne.

Peter støttede ligesom sin far kunst og litteratur men i modsætning til ham var han en elsker af lyrik og ikke prosa. Han støttede specielt troubadourer og skrev selv to sirventesos. Den første er en form for dialog mellem Peter og en Peironet, en jonglør. Den anden indgår i en samling af fem kompositioner af Bernat d’Auriac, Peter den Store, Pere Salvatge (måske den samme som Peironet), Roger-Bernard 3. af Foix og en anonym bidrager.

Krigene mod Filip af Frankrig og Jakob af Mallorca gav materiale til nye sirventesos og de blev i denne periode af begge sider brugt til politisk propaganda, hvor man direkte eller allegorisk kunne præsentere sin sag og på den måde hente støtte i befolkningen.

Peter døde af ukendte grunde i Vilafranca del Penedès nær Barcelona den 2. november 1285, samme år som sin kongelige modstander Filip. Han blev begravet i klosteret Santes Creus, hvor hans kødelige rester er bevaret i en sarkofag af porfyr. På sin dødsseng fik han absolution efter at have erklæret, at hans erobringer havde været en forfølgelse af arvemæssige krav og aldrig mod kirkens krav.

Peter efterlod Aragonien til sin ældste søn Alfons 3. og Sicilien til sin anden søn Jakob 2.. Peters tredje søn, Frederik 2., blev senere, efter sin bror Jakob, regent og konge af Sicilien. Peter efterlod ikke noget til sin uægte søn, Peter (1275 – 25. august 1296), som giftede sig med Constança Mendes da Silva, datter af Soeiro Mendes Petite, guvernør af Santarém i Portugal.

Peter havde også to døtre, Elisabeth, som giftede sig med Denis af Portugal og Jolanda (1273 – august 1302), som giftede sig med Robert af Anjou.

I den guddommelige komedie beskriver Dante Alighieri, hvordan Peter synger sammen (d’ogni valor portó cinta la corda) med sin gamle rival, Karl 1. af Sicilien uden for indgangen til skærsilden.

Liste der Gerichtsbezirke in Böhmen

Diese Liste der Gerichtsbezirke in Böhmen listet alle ehemaligen Gerichtsbezirke im österreichischen Kronland Böhmen auf.

Die Mitte des 19. Jahrhunderts bestehende, in dieser Form seit 1784 geltende Patrimonialgerichtsbarkeit wurde im Kaisertum Österreich nach den Revolutionsjahren 1848/49 aufgehoben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es in Böhmen 1090 verschiedene Gerichte erster Instanz gegeben. Neben den 868 Dominikalgerichten bestanden in Böhmen 142 Gerichte in den Munzipalstädten, 56 Gerichte in königlichen Städten custom youth football pants, 19 Kriminalgerichte, vier Berggerichte und ein Gericht des k. k. böhmischen Landrechts. An ihre Stelle traten nun die Bezirks-, Landes- und Oberlandesgerichte, die nach den Grundzüge des Justizministers geplant und deren Schaffung am 6. Juli 1849 von Kaiser Franz Joseph I. genehmigt wurde. Die Gerichtseinteilung durch das Justizministerium erfolgte nach Angabe des Justizministers nach vier Hauptkriterien. Zunächst sollten die bisher bestehenden Dominien nicht zerstückelt werden und die Steuergemeinden in ihren Grenzen erhalten werden. Weiters wurde bei der Gerichtseinteilung Rücksicht auf die territorialen Gegebenheiten wie Bevölkerungsdichte, Verkehrsanbindungen, Wirtschaftsstruktur und die bisherige Gerichtsordnung Rücksicht genommen. Eine weitere Rolle bei der Gerichtseinteilung spielten die Sprachgrenzen. Als Sitz der Bezirksgerichte sah das Ministerium nur Städte vor, die bereits Sitz von Magistraten gewesen waren.

Mit der neuen Gerichtsordnung wurden 1849 210 Gerichtsbezirke geschaffen. Diese unterstanden den 13 Landesgerichten, die in Böhmisch Leipa (Česká Lípa), Brüx (Most), Budweis (České Budějovice), Eger (Cheb), Hohenmauth (Vysoké Mýto), Jitschin (Jičín), Königgrätz (Hradec Králové), Kuttenberg (Kutná Hora), Pilsen (Plzeň), Pisek (Písek), Prag (Praha), Reichenberg (Liberec) und Tabor (Tábor) eingerichtet wurden. Über den Landesgerichten stand wiederum das Oberlandesgericht Prag. Vor dem Ende der Habsburgermonarchie umfasste Böhmen 232 Gerichtsbezirke water bottle sale.

Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen (Stand 1910, Gebietsveränderungen nach 1910 bereits berücksichtigt):

Eine Karte der politischen und Gerichtsbezirke in Böhmen-Mähren-Schlesien nach dem Stand von 1938.

Burgenland • Kärnten • Niederösterreich • Oberösterreich • Salzburg • Steiermark • Tirol • Vorarlberg • Wien

Ehemalige Kronländer: Böhmen • Bukowina • Dalmatien • Galizien und Lodomerien • Görz und Gradisca&nbsp

Mexico Home R.JIMINEZ 9 Jerseys

Mexico Home R.JIMINEZ 9 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

;• Istrien • Krain • Mähren • Schlesien • Triest

Bezirksgerichte in Österreich

Saules (Doubs)

Saules ist eine Gemeinde im französischen Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté.

Saules liegt auf 565 m über dem Meeresspiegel, vier Kilometer nordöstlich von Ornans und etwa 18 km südöstlich der Stadt Besançon (Luftlinie). Das Dorf erstreckt sich im Jura, auf einem westlichen Ausläufer des Plateaus von Valdahon, nördlich des Taleinschnitts der Loue.

Die Fläche des 7,64 km² großen Gemeindegebiets umfasst einen Abschnitt des französischen Juras. Der Hauptteil des Gebietes wird vom Plateau von Saules eingenommen, das durchschnittlich auf 580 m liegt. Es ist vorwiegend von Acker- und Wiesland, teils auch von Wald bestanden und steigt nach Osten leicht an. Mit 607 m wird hier die höchste Erhebung von Saules erreicht. Begrenzt wird das Plateau durch zwei tief eingeschnittene Kerbtäler: Im Norden verläuft das Tal des Ruisseau de la Brême, im Süden dasjenige des Ruisseau de Cornebouche. Beide Bäche sind Zuflüsse der Loue. Die steilen Talhänge werden verschiedenenorts von Felsbändern durchzogen. Im Westen liegt die Grenze am Rand des Plateaus oberhalb von Ornans.

Nachbargemeinden von Saules sind Bonnevaux-le-Prieuré und Charbonnières-les-Sapins im Norden, Guyans-Durnes im Osten, Durnes und Montgesoye im Süden sowie Ornans im Westen.

Im Mittelalter gehörte Saules zur Herrschaft Durnes. Zusammen mit der Franche-Comté gelangte das Dorf mit dem Frieden von Nimwegen 1678 an Frankreich. Heute ist Saules Mitglied des 24 Ortschaften umfassenden Gemeindeverbandes Communauté de communes du Pays d’Ornans.

Die Dorfkirche von Saules wurde im 18. Jahrhundert an der Stelle eines mittelalterlichen Vorgängerbaus errichtet. Erhalten sind die untersten Teile des Glockenturms aus dem 13. Jahrhundert. Im Ortskern sind verschiedene Bauernhäuser im charakteristischen Stil der Franche-Comté aus dem 17. bis 19. Jahrhundert erhalten.

Mit 226 Einwohnern (1. Januar 2014) gehört Saules zu den kleinen Gemeinden des Département Doubs. Nachdem die Einwohnerzahl in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts markant abgenommen hatte (1886 wurden noch 312 Personen gezählt), wurde seit Beginn der 1980er Jahre wieder ein leichtes Bevölkerungswachstum verzeichnet.

Saules war bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ein vorwiegend durch die Landwirtschaft (Ackerbau, Obstbau und Viehzucht) und die Forstwirtschaft geprägtes Dorf. Daneben gibt es heute einige Betriebe des lokalen Kleingewerbes und ein Unternehmen des Transportgewerbes. Mittlerweile hat sich das Dorf auch zu einer Wohngemeinde gewandelt. Viele Erwerbstätige sind Wegpendler, die in den größeren Ortschaften der Umgebung oder in der Agglomeration Besançon ihrer Arbeit nachgehen.

Die Ortschaft liegt abseits der größeren Durchgangsstraßen an einer Departementsstraße, die von Ornans nach Baume-les-Dames führt. Eine weitere Straßenverbindung besteht mit Guyans-Durnes.

Abbans-Dessous | Abbans-Dessus | Abbenans | Adam-lès-Passavant | Aïssey | Amagney | Amancey | Amathay-Vésigneux | Amondans | Arc-et-Senans | Arguel | Audeux | Autechaux&nbsp biro meat tenderizer;| Avanne-Aveney | Avilley | Bartherans | Battenans-les-Mines | Baume-les-Dames | Berthelange | Besançon | Beure | Blarians | Bolandoz | Bonnal | Bonnay | Bouclans | Boussières | Braillans | Breconchaux | Brères | Bretigney-Notre-Dame | Buffard | Burgille | Busy | By | Byans-sur-Doubs | Cademène | Cendrey | Cessey | Chalèze | Chalezeule | Champagney | Champlive | Champoux | Champvans-les-Moulins | Chantrans | Charnay | Chassagne-Saint-Denis | Châteauvieux-les-Fossés | Châtillon-Guyotte | Châtillon-le-Duc | Châtillon-sur-Lison | Chaucenne | Chaudefontaine | Chay | Chemaudin et Vaux | Chenecey-Buillon | Chevigney-sur-l’Ognon | Chevroz | Chouzelot | Cléron | Corcelle-Mieslot | Corcelles-Ferrières&nbsp usf football jersey;| Corcondray | Côtebrune | Courcelles | Courchapon | Crouzet-Migette | Cubrial | Cubry | Cusance | Cuse-et-Adrisans | Cussey-sur-l’Ognon | Cussey-sur-Lison | Dammartin-les-Templiers | Dannemarie-sur-Crète | Deluz | Déservillers | Devecey | Durnes | Échay | Échevannes | École-Valentin | Émagny | Épeugney | Esnans | Éternoz | Étrabonne | Ferrières-les-Bois | Fertans | Flagey | Flagey-Rigney | Fontain | Fontenelle-Montby | Fontenotte | Foucherans | Fourbanne | Fourg | Franey | Franois | Geneuille | Gennes | Germondans | Gevresin | Glamondans | Gondenans-les-Moulins | Gondenans-Montby | Gonsans | Gouhelans | Goux-sous-Landet | Grandfontaine | Grosbois | Guillon-les-Bains | Guyans-Durnes | Huanne-Montmartin | Hyèvre-Magny | Hyèvre-Paroisse | Jallerange

L’Écouvotte | L’Hôpital-du-Grosbois | La Bretenière | La Chevillotte | La Tour-de-Sçay | La Vèze | Laissey | Lanans | Lantenne-Vertière | Larnod | Lavans-Quingey | Lavans-Vuillafans | Lavernay | Le Gratteris | Le Moutherot | Le Puy | Le Val | Les Auxons | Liesle | Lizine&nbsp buy glass drinking bottles;| Lods | Lombard | Lomont-sur-Crête | Longeville | Luxiol | Malans | Malbrans | Mamirolle | Marchaux | Mazerolles-le-Salin | Mercey-le-Grand | Mérey-sous-Montrond | Mérey-Vieilley | Mésandans | Mesmay | Miserey-Salines | Moncey | Moncley | Mondon | Montagney-Servigney | Montfaucon | Montferrand-le-Château | Montgesoye | Montivernage | Montmahoux | Montrond-le-Château | Montussaint | Morre | Mouthier-Haute-Pierre | Myon | Naisey-les-Granges | Nancray | Nans | Nans-sous-Sainte-Anne | Noironte | Novillars | Ollans | Ornans | Osse | Osselle-Routelle | Ougney-Douvot | Palantine | Palise | Paroy | Passavant | Pelousey | Pessans | Pirey | Placey | Pont-les-Moulins | Pouilley-Français | Pouilley-les-Vignes | Pouligney-Lusans | Puessans | Pugey | Quingey | Rancenay | Recologne | Rennes-sur-Loue | Reugney | Rigney | Rignosot | Rillans | Roche-lez-Beaupré&nbsp runners drink bottle;| Rognon | Romain | Ronchaux | Roset-Fluans | Rougemont | Rougemontot | Rouhe | Roulans | Ruffey-le-Château | Rurey | Sainte-Anne | Saint-Hilaire | Saint-Juan | Saint-Vit | Samson | Saône | Saraz | Saules | Sauvagney | Scey-Maisières | Séchin | Serre-les-Sapins | Servin | Silley-Amancey | Silley-Bléfond | Tallans | Tallenay | Tarcenay | Thise | Thoraise | Thurey-le-Mont | Torpes | Tournans | Trépot | Tressandans | Trouvans | Uzelle | Vaire | Val-de-Roulans | Valleroy | Vauchamps | Vaudrivillers | Velesmes-Essarts | Venise | Vennans | Vergranne | Verne | Vieilley | Viéthorey | Villars-Saint-Georges | Villers-Buzon | Villers-Grélot | Villers-Saint-Martin | Villers-sous-Montrond | Voillans | Voires | Vorges-les-Pins | Vuillafans

Dan Hamhuis

Daniel Hamhuis (born December 13, 1982) is a Canadian professional ice hockey defenceman who currently plays for the Dallas Stars of the National Hockey League.

Hamhuis played major junior hockey with the Prince George Cougars of the Western Hockey League (WHL) and was selected 12th overall by the Nashville Predators in the 2001 NHL Entry Draft. The following year, he was awarded the Bill Hunter Memorial Trophy and Four Broncos Memorial Trophy as the league’s best defenceman and player of the year, respectively; he would also be named the top defenceman in the Canadian Hockey League (CHL), the governing body of major junior hockey in Canada. After a final season in the WHL, Hamhuis made his professional debut with the Milwaukee Admirals of the American Hockey League (AHL), a minor league affiliate of the Predators. He made his NHL debut the next year for Nashville. After five seasons with the club, Hamhuis became an unrestricted free agent and signed a six-year contract with the Canucks. In his first year with the club, he helped Vancouver to the 2011 Stanley Cup Finals, where they lost to the Boston Bruins.

Hamhuis has played in several international tournaments at both the junior and senior levels for Canada. At the 2001 and 2002 World Junior Championships, he won a bronze and silver medal, respectively. He also appeared in four straight World Championships, winning a gold at the 2007 tournament and silver at both the 2008 and 2009 tournaments. On January 7, 2014, he was named to the 2014 Canadian Olympic Hockey Team, winning a gold medal at the 2014 Winter Olympics.

Hamuis suffered a broken leg during his junior draft-eligible season, limiting his exposure to WHL scouts. Consequently, he went unselected in the WHL Bantam Draft. He later admitted to not even being aware of the junior draft until a couple months later. The Prince George Cougars later put Hamhuis on their protected list and he went on to make his junior debut in 1998–99. He recorded a goal and four points over 56 games while being named both Prince George’s rookie and scholastic player of the year. The following season, he improved to 10 goals and 33 points in 70 games. He helped Prince George advance to the Conference Finals, scoring two goals and five points in a junior career-high of 13 post-season games. He was also named the Cougars’ scholastic player for the year for the second year in a row.

Hamhuis’ third WHL season in 2000–01 saw him increase his offensive production to 13 goals and 59 points over 62 games, eighth in scoring among league defencemen. He received WHL West First All-Star Team honours and was named Prince George’s most dedicated player. Playing in his NHL draft-eligible season, he participated in the 2001 CHL Top Prospects Game, where he served as captain for his team. Hamhuis was ranked by the NHL Central Scouting Bureau as the second-best North American prospect overall (behind Jason Spezza) and the top defenceman. He went on to be selected with the 12th overall pick in the 2001 NHL Entry Draft by the Nashville Predators. He was the second defenceman to be selected after the Montreal Canadiens took Mike Komisarek seventh overall. Scouting reports listed him as a physical offensive defenceman with excellent skating, passing and open-ice hitting abilities, as well as a good hockey sense. Having identified his shot as a weaker aspect of his game, he worked on improving it during his junior years. His coach in Prince George likened his playing style to Scott Niedermayer.

Following his draft, Hamhuis attended his first NHL training camp, but was returned to the WHL as an early cut on September 19, 2001. Playing in his fourth season of junior, he recorded career-highs of 50 assists and 60 points in 59 games. At the end of the campaign, he was awarded the Bill Hunter Memorial Trophy and Four Broncos Memorial Trophy as the league’s best defenceman and player of the year, respectively. It marked the first time a player had won both awards since Barry Beck in 1977. Hamhuis additionally received the CHL Defenceman of the Year Award and was named to the WHL West and CHL First All-Star Teams. He was also named Prince George’s most valuable player. Hamhuis left Prince George as the club’s all-time leader in assists with 123 (he was later surpassed by Blake Robson on January 28, 2003).

On July 7, 2002, Hamhuis was signed by the Predators. He was a late cut from Nashville’s roster for the 2002–03 season and was assigned within the club’s system to the Milwaukee Admirals of the AHL on October 3. He received a three-game suspension early in the season for an infraction during a game against the Utah Grizzlies. He went on to record six goals and 27 points over 68 games in his professional rookie campaign with the Admirals.

Hamhuis transitioned to the NHL the following season by making the Predators’ line-up out of training camp. He scored his first NHL goal on October 16, 2003, a game winner on the powerplay against St. Louis Blues goaltender Chris Osgood; Nashville won the game 4–1. Late in the campaign, he recorded a five-point night (one goal and four assists) in a 9–4 win against the Pittsburgh Penguins on March 4, 2004. He finished the season with seven goals and 26 points over 82 games with Predators in 2003–04. He ranked tied for third in point-scoring and second in average ice time among the NHL’s rookie defencemen. Hamhuis was also chosen to the 2004 NHL YoungStars Game, representing the Western Conference in a 7–3 win. Hamhuis helped the Predators make the playoffs for the first time in franchise history in his rookie season and added two assists in the club’s first-round elimination to the Detroit Red Wings.

Due to the season-long NHL lock-out, Hamhuis returned to the AHL in 2004–05. Notching 13 goals and 51 points in 76 games, he was named to the AHL Second All-Star Team. He was also chosen to participate in the 2005 AHL All-Star Game for the Canadian team. With the NHL set to resume in 2005–06, the Predators re-signed Hamhuis to a one-year contract on August 16, 2005. Returning to Nashville, he went on to record a career-high seven goals, 31 assists and 38 points in 82 games. He led all Predators players in ice time and ranked second in plus-minus with a +11 rating.

Following his break-out season, the Predators and Hamhuis agreed to a four-year, $8 million contract on September 21, 2006 non bpa bottled water. He earned $1.5 million in his first year of the deal, gradually increasing to $2.5 million in his fourth. His offensive production dipped to a career-low 20 points in the season following the signing. In 2007–08, he recorded four goals and 27 points over 80 games. Hamhuis scored his first Stanley Cup playoff goal in game four of the opening round against the Detroit Red Wings, a 3–2 win. However, Nashville lost the next two games and were eliminated. Hamhuis continued scoring at the same pace in the following two seasons, recording 26 and 24 points in 2008–09 and 2009–10, respectively.

Hamhuis’ role with the Predators was diminished in his final few seasons in Nashville with the emergence of younger defencemen Shea Weber and Ryan Suter as the club’s top two defencemen. With Weber and Suter providing most of the offence from the blueline, Hamhuis was used primarily as a shutdown defenceman, matching up against opposing team’s top forward units and leading the club in shorthanded ice time, while seeing limited powerplay time.

As it became apparent that Hamhuis would not be re-signed by the Predators following the 2009–10 season, his negotiating rights were traded to the Philadelphia Flyers, along with a 2011 conditional draft pick, for Ryan Parent on June 19, 2010. Hamhuis and the Predators had been negotiating for most of the season, as well as in the summer, but Nashville was not willing to meet his asking price. After failing to agree to a contract with Philadelphia as well, his rights were traded once again to the Pittsburgh Penguins for a 2011 third-round pick on June 25; negotiations with the club were also unsuccessful.

On July 1, 2010, Hamhuis became an unrestricted free agent and signed a six-year, $27 million contract with the Vancouver Canucks. Growing up in Smithers, British Columbia, he was specifically interested in signing with the Canucks during his pending free agency, which factored into his decision to sign with neither Philadelphia nor Pittsburgh. The Canucks had reportedly tried to acquire Hamhuis previously at the 2009–10 trade deadline, with Nashville asking for prospect Cody Hodgson and a first-round draft pick in exchange. Several days prior to his free agency, the Canucks traded for defenceman Keith Ballard from the Florida Panthers, which initially led Hamhuis to believe the Canucks would be no longer interested in him. However, on July 1, the Canucks were one of ten teams to offer him a contract and he signed with the club despite more lucrative deals of up to $5 million in salary and terms of seven years.

Five games into the 2010–11 season, he suffered a bruised foot while blocking a shot during a contest against the Carolina Hurricanes on October 17, 2010. The injury caused him to miss eight games. After returning to the line-up, he scored his first goal as a Canuck – an empty-netter in the final minute of a 5–3 win against the Toronto Maple Leafs on November 13. Later in the season, Hamhuis suffered a concussion during a game against the Anaheim Ducks on February 9, 2011. After making a pass from behind his net, he received a bodycheck from opposing forward Ryan Getzlaf, causing him to hit his head on the boards. He lay motionless on the ice for several minutes before being helped to the Canucks’ dressing room

Brazil Away OSCAR 11 Jerseys

Brazil Away OSCAR 11 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. While no penalty was called on the play, Hamhuis’ teammates described the hit as a dirty play on Getzlaf’s part after the game. Conversely, Canucks head coach Alain Vigneault told media it was a “good hit by a big player” and that Hamhuis “was watching his pass and should have been trying to protect himself.” Speaking publicly of the injury for the first time 10 days later, Hamhuis said he did not deem the hit “dirty”, but “unnecessary”, given the “puck was. dry bag..off [his] stick” and he was in a “vulnerable position”. After returning to the line-up, he registered his first two-goal NHL game, including the overtime-winner, in a 4–3 win against the Phoenix Coyotes. Finishing the regular season with 6 goals and 23 points over 64 games, he helped the Canucks to the best record in the NHL, earning them the franchise’s first ever Presidents’ Trophy. He ranked third on the team in plus-minus (+29) and average ice time per game (22 minutes and 40 seconds). Entering the 2011 playoffs with the first seed in the West, the Canucks eliminated the Chicago Blackhawks, Nashville Predators and San Jose Sharks en route to the Stanley Cup Finals. During Game 1 of the series against the Boston Bruins, Hamhuis suffered a sports hernia, as well as groin and lower abdomen injuries, resulting from a hip check he delivered to opposing forward Milan Lucic; he was sidelined for the remainder of the Finals. Prior to his injury, Hamhuis played a significant role in the team’s playoff run, forming a shutdown defensive pairing with Kevin Bieksa. The two led Vancouver in average ice time per game throughout the playoffs. It was revealed following the Canucks’ Game 7 defeat to the Bruins that Hamhuis required off-season surgery.

Playing in his second season with Vancouver, Hamhuis recorded 4 goals and a career-high 33 assists for 37 points, one short of his personal best. He also led the Canucks in plus-minus with a +29 rating. His efforts helped Vancouver to a second consecutive Presidents’ Trophy. Individually, he ranked 10th in Norris Trophy balloting with two second-place votes. In the 2012 playoffs, Hamhuis recorded three assists over five games as the Canucks were upset by the Los Angeles Kings in the first round.

He suffered major injuries in both of his final two seasons with Vancouver. On November 20, 2014 he tore his groin during a game against the Anaheim Ducks. On December 9, 2015 during a match against the New York Rangers, his face was struck by a Dan Boyle slapshot, breaking his jaw. Both injuries resulted in him missing two months’ worth of games.

On July 1, 2016, after not being resigned by the Canucks, Hamhuis signed a 2-year, $7 water bottles for toddlers.5 million contract with the Dallas Stars.

Hamhuis played for the Canadian national junior team at the 2001 and 2002 World Junior Championships. He won a bronze medal with Canada in his first year at the tournament in Moscow, Russia, contributing an assist in seven games. The following year in Pardubice, Czech Republic, he recorded three points in six games, tying with for Carlo Colaiacovo for the team lead in scoring among defencemen. He was sidelined during the tournament with an injured shoulder, sustained after being hit from behind into the boards in a game against Russia. He returned to help Canada to a silver medal, losing in the gold medal game to Russia 5–4.

Four years later, Hamhuis was named to the Canadian men’s team for the 2006 World Championships in Riga, Latvia – his first of four consecutive tournament appearances. Making his senior international debut, he led all Canadian defencemen with five points in nine games. Canada was shut out in the bronze medal game by Finland 5–0.

The following year, he was a late addition to Canada’s roster on April 22, 2007, following the Predators’ first-round playoff elimination. He was named to the team along with Predators teammate Shea Weber. Hamhuis went on to win his first international gold medal in a 4–2 final win against Finland in Moscow. He notched three points in nine games.

In 2008, Hamhuis and Canada made their second consecutive appearance in the gold medal game, but failed to defend their title in a 5–4 overtime loss to Russia. He ranked second behind Brent Burns on the team in average ice time with 17:47 minutes per game.

Canada faced Russia once again the following year in 2009, losing 2–1. Hamhuis scored four points in nine games while ranking second in average ice time among Canadian players, behind Nashville teammate Shea Weber.

Later that summer, Hamhuis was invited to Team Canada’s 46-player orientation camp, held in Calgary for the 2010 Winter Olympics. He participated in the three-day camp in August 2009, but was not selected to the Olympic squad.

Following the Canucks’ first-round elimination in the 2012 playoffs, Hamhuis was invited by Team Canada to that year’s World Championships. With his third child on the way, however, he declined.

On January 7, 2014 Hamhuis was named to the Canadian Olympic team for the 2014 Sochi Olympic Winter Games. Team Canada won the gold medal beating Sweden 3-0.

Hamhuis was born and raised in Smithers, British Columbia, to parents Marty and Ida. He has two sisters, Erin and Cindy. His father and sisters also play hockey. Marty played senior hockey, while Erin and Cindy played in a local women’s league. Hamhuis grew up in a Christian home with his family and has continued to profess this faith. Since joining the Canucks in 2010, he has organized chapel services for his teammates to optionally attend.

Beginning to play organized hockey at the age of four, Hamhuis was competing against other players as old as eight years, as his hometown was not big enough to fill teams for younger age groups. He went to provincials four seasons in a row and won the title with his club, the Smithers Storm, in overtime during his last year of minor hockey. Future Predators teammate Cody Franson was a stick boy for Hamhuis’ team, while another Nashville blueliner, Shea Weber, did the same for a competing team at provincial tournaments. Hamhuis grew up cheering for the Edmonton Oilers and Vancouver Canucks.

Hamhuis left home at the age of 15 to start playing junior with the Prince George Cougars. During his time there, he met his wife, Sarah. They have three daughters, Anna, Morgan and Brooke.

Hamhuis is an owner of the Prince George Cougars franchise; he is part of the ownership group that also comprises fellow NHL player Eric Brewer and a team of local investors. The group’s bid to purchase the team was approved by the WHL Board of Governors on April 30, 2014.

Embsay and Bolton Abbey Steam Railway

Coordinates:

The Embsay & Bolton Abbey Steam Railway (E&BASR) is a heritage railway in North Yorkshire, England, formed in 1979 and opened in 1981.

The preserved railway was part of the former Midland Railway route from Skipton to Ilkley which was closed down by British Railways in 1965 over 15 years before the reopening of part of the line.

The E&BASR currently runs for a total distance of 4 miles (6 km) from Embsay via Draughton Sidings, Holywell and Stoneacre Loop to Bolton Abbey station and carries around 100,000 passengers a year.

The long-term objectives of the railway are extensions of the line in both directions, eastwards to the West Yorkshire village of Addingham and southwest towards the North Yorkshire market town of Skipton.

The rolling stock on the line consists of 20 ex-industrial locomotives, the oldest of which was built in 1908, three diesel-multiple units, and ten other diesel locomotives. The railway holds annual galas including the popular Diesel Gala and the Harvest of Steam.

Embsay railway station was built in 1888. Bolton Abbey village is named after the nearby 12th century Bolton Priory, belonging to the Dukes of Devonshire.

The route was formerly part of the Midland Railway line that connected Skipton and Ilkley via Addingham. The line was shut down by British Railways in 1965 and was left to fall in disrepair. Around 14 years after closure, a group of volunteers put forward a plan in 1979 to reopen the line as a preservation route. This plan went ahead and Embsay railway station was refurbished throughout the second half of the 1970s and reopened in 1981.

To the west of Embsay station, a run-around loop for locomotives was built near the site of the former Embsay Junction, which was disconnected when the line closed.

By 1987 further extensions brought the line to a newly constructed halt at Holywell and later to Stoneacre Loop. Bolton Abbey railway station finally reopened in 1998, bringing the current total of over 4 miles in length.

As the original line stretched from the North Yorkshire market town of Skipton to the West Yorkshire spa town of Ilkley, there was talk of extending the re-opened track to cover the original extent prior to its closure by British Railways in 1965.

Taking the line to Addingham and re-opening Addingham is often mentioned as a potential project but the line’s owners have stated that they intend to consolidate the current route instead.

An extension to Addingham would be a huge project, and would involve a near-doubling of the line’s current length. Previous extensions have been built in small sections over a long period of time, so a re-opening of the line to Addingham would be many years off.

Reports suggest Sustrans are interested in converting the route into a cycle path, but would provide formation space for a single track allowing any extension to be built.

The Addingham extension could start off as an extension to a possible halt Wharfe Riverside located near the hamlet of Bolton Bridge[clarification needed]), before Addingham could be considered officially.

The embankment supporting Addingham railway station, goods yard and depot was removed and replaced in the 1980s with a housing development, with the bridge and abutments over the main road demolished at around the same time.

There are plans to rebuild one of the bridge abutments at the end of the surviving embankment to the north as part of the Addingham Project which also involves constructing a replica LMS style station, goods yard and depot on the extra land next to and at the edge of the embankment.

These would be over the main road from the now defunct former station and goods depot. Funds would need to be collected for 10 to 15 years before any project of this extent could be realised.

Much of the route between Addingham and Ilkley has been re-developed since abandonment. Cuttings have been filled in and Ilkley viaduct was demolished in 1973, six years before the E&BASR re-opened.

The Skipton platforms at Ilkley station now form the station’s car park, and there has been significant building development in Ilkley town centre on the former trackbed. Therefore, it is unlikely that this section will be reinstated as preserving the whole line between Ilkley and Skipton was considered too expensive.

There is currently no link between the Heritage line and the Network Rail branch line to Swinden Quarry (the former Yorkshire Dales Railway), the points at this site having been dismantled. Re-instating this link would allow trains to serve Skipton station, and would potentially offer greater access to the railway.

The platforms at Skipton (5 & 6) that served the Ilkley route were made redundant in 1965. If this link were reinstated these platforms would require a rebuild as they have been disused for a very long time.

In 1982 there were plans to extend the line to Skipton, as a special DMU service was running at the time.[citation needed] Because British Rail still used the section between the two stations for its operations to Swinden Quarry (this section of the old branch line to Grassington was and is still part of the rail network), plans were dropped, stating that operating as far as Skipton whilst sharing the line with the goods operation was too problematic.

Network Rail has carried out a survey for the reinstatement of the connecting points between the Heritage line at Embsay and the freight line to Rylstone, and the reinstatement of the two platforms 5 and 6 at Skipton. The cost has been estimated to be between £1.1  million and £2.6 million. If funding is made available, then the line could be extended. JMP Consulting has been commissioned to develop a business case for the project

In 1986 Embsay railway station which had no footbridge at that time appeared in an episode of the final series of the Yorkshire Television sitcom In Loving Memory as the fictional Oldshaw railway station, in which Ernie Hadfield (Colin Farrell) accidentally led the group on a short cut over the track, resulting in a coffin becoming stuck on the trackbed, which is then crushed by an oncoming train, carrying the deceased from the coffin in front tennis team uniforms.

The railway was also the filming location of an episode of Emmerdale (also a Yorkshire Television programme). In the episode, Embsay station was made to look like the fictional Hotten station. Many of the well-known characters from the show were at the filming. The episode was filmed in December 2004.

The railway has also appeared on the BBC Television documentary programme Great British Railway Journeys presented by Michael Portillo.

The line runs through the countryside of the Yorkshire Dales in the county council area of North Yorkshire plastic water bottles.

The railway has helped and supported the surrounding area (and local economy) to regenerate and provide brand new attractions, boosting both trade and tourism.

The railway has a large collection of industrial steam engines and Austerity tanks and also some locos from the Big Four (British railway companies).

Embsay Station, showing ticket office and waiting room

Embsay Station Building

Hunslet Austerity 0-6-0ST ‘Norman’ in disguise as NCB No. 69 runs round the train at Bolton Abbey

Hunslet Austerity 0-6-0ST ‘Norman’ in disguise as NCB No. 69 takes on water from the water tower at Bolton Abbey

Bolton Abbey Station Building

Class 20.189 at Bolton Abbey. 14 October 2006.

Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon (* 19. August 1951 in Tanger, Internationale Zone von Tanger) ist ein linker französischer Politiker. Er war Gründer und bis 2014 Vorsitzender der Linkspartei Parti de Gauche, war Präsidentschaftskandidat des Wahlbündnisses Front de gauche bei der Präsidentschaftswahl 2012 und trat bei der der Präsidentschaftswahl 2017 im Namen der von ihm dafür gegründeten Partei La France insoumise („Unbeugsames Frankreich“; FI oder auch φ) an und erhielt 19,58 % der Stimmen. Seit Juni 2017 ist er Abgeordneter in der französischen Nationalversammlung.

Jean-Luc Mélenchon wurde in Tanger geboren. Seine Mutter war Grundschullehrerin, sein Vater Angestellter des Fernmeldedienstes und Pied-noir. 1962 verließ die Familie Nordafrika und ließ sich in Frankreich nieder. Bereits als Schüler im Lycée in Lons-le-Saunier war Mélenchon im Mai 1968 politisch aktiv. Anschließend engagierte er sich im Studentenverband Union nationale des étudiants de France und in der trotzkistischen Organisation communiste internationaliste (OCI). Als Leiter der OCI in Besançon setzte er sich für deren Sache im ganzen Département Jura ein.

Nach einem Studium der modernen Literatur und der Philosophie trat er 1977 in die von François Mitterrand geleitete sozialistische Partei empty water bottles, den Parti socialiste (PS), ein. In dieser Zeit wurde er vom politischen Aktivisten zum Berufspolitiker, insbesondere als enger Mitarbeiter des Bürgermeisters von Massy, Claude Germon, der auch Mitglied des Exekutivkomitees des PS war. 1981 wurde Mélenchon als Vertreter des mitterrandistischen Parteiflügels Erster Sekretär des PS im Département Essonne. 1983 wurde er in den Stadtrat von Massy gewählt, 1989 stellvertretender Bürgermeister der Stadt. Seit 1985 war er Abgeordneter im Generalrat des Départements und von 1998 bis 2000 dessen Vizepräsident.

Auf nationaler Ebene war Mélenchon von 1986 bis 2010 mit Unterbrechungen Mitglied des französischen Senats für das Département Essonne. Von März 2000 bis Mai 2002 war er Minister für Berufsbildung im Kabinett Jospin. Gemeinsam mit Henri Emmanuelli vertrat Mélenchon die linkssozialistische Strömung Nouveau Monde innerhalb des Parti socialiste (PS). Obwohl sich die Partei in einer Urabstimmung für ein Ja zur europäischen Verfassung ausgesprochen hatte youth baseball uniforms, betrieb Mélenchon Wahlkampf für ein Nein beim französischen Referendum über die Verfassung 2005.

Im Jahr 2008 trat Mélenchon aus dem PS aus, als Ségolène Royal in einer Probeabstimmung um das Parteipräsidium den ersten Rang erreichte football uniform costume. Er warf Royal vor, einen „Rechtskurs“ zu verfolgen, und kündigte an, mit dem Parti de Gauche eine neue linke Sammlungspartei gründen zu wollen.

Bei der Europawahl in Frankreich 2009 war er Spitzenkandidat der neu gegründeten Partei im Wahlkreis Sud-Ouest und zog als Abgeordneter in das Europäische Parlament ein. Wegen seiner im Vergleich zu anderen Abgeordneten häufigen Abwesenheit bei den Abstimmungen im Parlament wurde Mélenchon in der Folge kritisiert. Bei den Europawahlen 2014 wurde er erneut ins europäische Parlament gewählt.

Bei der Präsidentschaftswahl 2012 trat er als Kandidat an. Sein Wahlkampf fand in Medien und Öffentlichkeit starke Beachtung. Im ersten Wahlgang erreichte er rund elf Prozent der Stimmen und damit den vierten Platz. Für die Stichwahl zwischen den Kandidaten François Hollande und Nicolas Sarkozy sprach er eine Wahlempfehlung für Hollande aus. Bei der kurz nach der Präsidentschaftswahl stattfindenden Wahl zur Nationalversammlung trat er im Wahlkreis Hénin-Beaumont im Pas-de-Calais, einer Hochburg des rechtsradikalen Front National (FN), zur Wahl an, um nach eigenen Worten der ebenfalls dort kandidierenden Anführerin des FN, Marine Le Pen, „den Weg zu versperren“. Mélenchon kam im ersten Wahlgang auf 21,5 % der Stimmen. Als Drittplatzierter hinter dem sozialistischen Kandidaten Philippe Kemel (23,7 %) und Marine Le Pen (42,3 %) verfehlte er damit den zweiten Wahlgang. In diesem unterstützte er den sozialistischen Kandidaten, der die Wahl knapp gewann.

Während der Präsidentschaft Hollandes kritisierte Mélenchon dessen Politik mehrfach als zu ‘rechts’. Am 10. Februar 2016 kündigte Mélenchon in den Abendnachrichten des Fernsehsenders TF1 an, im Präsidentschaftswahlkampf 2017 als parteiunabhängiger Kandidat antreten zu wollen. Die Ankündigung überraschte insofern, als sie mit Mélenchons Bündnispartnern von der Kommunistischen Partei (PCF) nach deren Angaben nicht abgestimmt war. Die PCF strebte eine Vorwahl (Primaire) unter Teilnahme aller linken Parteien an; seine Ablehnung dieses Vorhabens hatte Mélenchon allerdings bereits zuvor deutlich gemacht. Arnaud Montebourg sprach sich für ein derartiges Linksbündnis in Frankreich aus. In der Folge erklärte die PCF, bei der Präsidentschaftswahl nicht mehr Mélenchon unterstützen zu wollen. Dies wurde als Bereitschaft der PCF interpretiert, Montebourg als gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten zu unterstützen.

Am 11. März 2017 gab Mélenchon bekannt, die zur Wahlzulassung erforderlichen 500 unterstützenden Unterschriften von gewählten politischen Amtsträgern erlangt zu haben. Am 20. März 2017 nahm er als einer der fünf in den Meinungsumfragen am aussichtsreichsten bewerteten Präsidentschaftskandidaten an einer Fernsehdebatte teil, ebenso an einer zweiten Debatte mit allen 11 Kandidaten, die am 4. April stattfand. Eine von France 2 für den 20. April, d. h. wenige Tage vor dem ersten Wahlgang, geplante weitere Fernsehrunde lehnten sowohl Mélenchon als auch dessen Konkurrent Emmanuel Macron ab, worauf der Sender die Debatte absagte. Drei Tage vor der Wahl wurde eine Sendung mit neuem Format (ohne Debatte zwischen den Kandidaten) gesendet: zunächst wurde jeder der elf Kandidaten je 15 Minuten interviewt; danach hatte jeder der Kandidaten (live) zweieinhalb Minuten Zeit für ein zusammenfassendes Statement. Am 7. April 2017 lag Mélenchon erstmals in einer Wahlumfrage des Meinungsforschungsinstituts BVA für den ersten Wahlgang gleichauf mit François Fillon (beide 19 %) und nur knapp hinter Macron und Le Pen (je 23 %). Damit hatte Mélenchon 7 Prozentpunkte mehr als drei Wochen zuvor.

Mélenchon erzielte letztlich im ersten Wahlgang am 23. April 2017 7.059.951 Stimmen, was 19,58 % entsprach, und erreichte damit den 4. Platz unter 11 Kandidaten, hinter Fillon (20,01 %), Le Pen (21,30 %) und Macron (24,01 %). Macron und Le Pen schafften es damit in den zweiten Wahlgang.

Am Tag nach der ersten Wahlrunde sprach Mélenchon keine Wahlempfehlung für die Stichwahl am 7. Mai 2017 aus, anders als im Präsidentschaftswahlkampf 2012 und 2002 für die Stichwahl zwischen Jacques Chirac und Marine Le Pens Vater Jean-Marie Le Pen. Er kündigte stattdessen eine Online-Abstimmung unter Mitgliedern seiner Bewegung La France insoumise (Das aufständische Frankreich) über eine Wahlempfehlung an, deren Ergebnis am 2. Mai veröffentlicht wurde. Die bis zum Abend des ersten Wahlgangs eingeschriebenen Mitglieder konnten dabei zwischen Enthaltung, ungültiger Wahl oder einer Stimmabgabe für Emmanuel Macron auswählen. Eine deutliche Mehrheit von 65 % stimmte für Enthaltung (36 %) oder Nichtwählen (29 %), knapp 35 % für eine Stimmabgabe zugunsten Macrons. Die Option einer Stimmabgabe für Le Pen bestand nicht. Mélenchon selbst hatte bereits am 26. April erklärt, seine persönliche Entscheidung nicht offenzulegen. Umfragen kurz nach dem ersten Wahlgang zufolge wollten 12 bis 18 % der FI-Wähler des ersten Wahlgangs in der Stichwahl für Le Pen stimmen.

Bei den auf die Präsidentschaftswahlen folgenden Parlamentswahlen im Juni 2017 warb Melenchon mit seiner Partei für Schaffung einer linken Opposition unter seiner Führung. Auf dieser Plattform errang la France Insoumise 17 Abgeordnete; Melenchon selbst wurde im zweiten Wahlgang in Marseille als Abgeordneter in die französische Nationalversammlung gewählt; von seinem Mandat im Europaparlament musste er wegen Regeln gegen Ämterhäufung dabei zurücktreten.

Mélenchon ist ein scharfer Kritiker der von der EU verfolgten Sparpolitik und wirtschaftsliberaler Reformen. Im Präsidentschaftswahlkampf 2017 kündigte Mélenchon an, im Fall seines Wahlsiegs die europäischen Verträge vollständig neu zu verhandeln und den Stabilitäts- und Wachstumspakt abzuschaffen. Falls diese Verhandlungen scheitern sollten, werde Frankreich unter seiner Führung die europäische Währungsunion oder nach einem Referendum gleich die Europäische Union verlassen. Die Europäische Zentralbank solle ihre Unabhängigkeit verlieren.

Der Mindestlohn soll nach Mélenchons Wahlprogramm von monatlich 1480 Euro brutto auf 1700 Euro erhöht werden. Die Wochenarbeitszeit soll auf 32 Stunden verringert werden, der Jahresurlaub für Arbeitnehmer um eine Woche auf sechs Wochen verlängert. Die gesetzliche Krankenversicherung soll alle Gesundheitskosten zu 100 % erstatten. Die privaten Zusatzversicherungen (Mutuelles) sollen aufgelöst und in die staatliche Krankenversicherung integriert werden. Zum Ende seiner Amtszeit soll es keine Obdachlosen mehr geben. Arbeitnehmer sollen nach 40 Jahren Einzahlung in die Sozialsysteme mit 60 Jahren in Rente gehen können. Unternehmen will Mélenchon verbieten, Mitarbeiter aus „börsenbedingten“ Gründen zu entlassen. Wichtige Großunternehmen sollen verstaatlicht werden, darunter der Stromversorger Électricité de France, der Energieversorgungskonzern Engie, bestimmte Branchen des Herstellers von Transport- und Energiesystemen Alstom und des Energieanlagenkonzerns Areva sowie die Werft STX France.

Weiterhin will Mélenchon 200.000 neue Beamtenstellen schaffen, darunter 60.000 für Lehrer und 10.000 für Polizisten und Gendarmen. Die Progression der Einkommensteuer will Mélenchon verstärken; ab einem Jahreseinkommen von 400.000 Euro soll ein Einkommensteuersatz von 90 % gelten. Die Vermögensteuer soll nach Mélenchons Vorstellungen erhöht, die Unternehmenssteuern hingegen gesenkt werden.

Mélenchon will den Atomausstieg und bis 2050 eine 100-prozentige Versorgung des Landes mit erneuerbaren Energien erreichen. Eine „grüne Regel“ soll verbieten, der Natur nicht erneuerbare Ressourcen zu entnehmen. Bestimmte als umweltschädlich angesehene Großprojekte wie der geplante Flughafen in Notre-Dame-des-Landes und das Endlager für Nuklearabfälle in Bure will Mélenchon aufgeben.

Den französischen Staat und dessen Verfassung will Mélenchon grundlegend umbauen und die von ihm als „präsidiale Monarchie“ bezeichnete Fünfte Französische Republik, die nach seinen Worten als „Oligarchie“ von einer „Kaste“ beherrscht wird, durch eine 6. Republik ersetzen, zu der er nach seiner Wahl zum Präsidenten und den anschließenden Parlamentswahlen eine verfassunggebende Versammlung einberufen will. In dieser soll kein einziger Abgeordneter der Parlamentskammern der Fünften Republik Mitglied sein. Die ausgearbeitete Verfassung soll dem Volk per Referendum zur Annahme vorgelegt werden. Die von Mélenchon angestrebte neue Republik soll ein Zweikammerparlament haben mit einer durch Proportionalwahl gewählten Kammer sowie einer Assemblée de l’intervention populaire et du long terme (deutsch etwa: Versammlung der Volksintervention und für Langzeitfragen), die sich zu sozialen und ökologischen Folgen von Gesetzesvorhaben äußern soll. Die Judikative soll dem Parlament untergeordnet sein. Lobbyisten soll der Einzug ins Parlament verboten werden. Parlamentsabgeordnete sollen per Volksabstimmung abberufen werden können; wer wegen Korruption verurteilt worden ist, soll auf Lebenszeit unwählbar werden.

Weiterhin strebt Mélenchon für die französischen Überseegebiete eine Mitgliedschaft des Landes in dem auf Initiative von Hugo Chávez von Venezuela und Kuba gegründeten Bündnis Bolivarianische Allianz für Amerika an, was ihm scharfe Kritik einbrachte. Sympathien für die sozialistischen Regierungen und Führungspersönlichkeiten der beiden lateinamerikanischen Länder hatte Mélenchon schon zuvor geäußert. So hatte er nach dem Tode Fidel Castros eine Demonstration in der Pariser Innenstadt einberufen, auf der er Castro und sein Regime rühmte. Daraufhin warf ihm unter anderem der Philosoph Michel Onfray vor, vollständig die Augen vor dem Umstand zu verschließen, dass es sich bei dem Land um eine Diktatur handle und Castro „wie ein Prinz aus einer Erdöl-Monarchie gelebt“ habe. Auch Laurent Berger, Vorsitzender des Gewerkschaftsbundes CFDT, kritisierte Mélenchon für dessen „ziemlich totalitäre Vision“ und Bewunderung für das chavistische Venezuela. Er selbst teile „so gut wie keine“ Position mit Mélenchon.

Melenchon kritisierte Präsident Macron im Juli 2017 dafür, dass dieser Frankreichs Mitverantwortung für den Holocaust anerkannt hat. Melenchon vertritt die Stellung, das Vichy-Regime, das aktiv an der Judenverfolgung beteiligt war, sei nicht ein legitimer Repräsentant der französischen Nation gewesen und Frankreich könne daher nicht für die Taten des Regimes verantwortlich sein.

Mélenchon ist bekannt für seinen unnachgiebigen, polemischen und – auch im Zwiegespräch mit Journalisten – häufig aggressiven Diskurs. In Deutschland sorgten im Juni 2013 Äußerungen Mélenchons in einem Radiointerview auf France Inter für Aufregung, in denen er spöttische Kritik an den Deutschen übte best meat tenderiser. Während einer heftigen Fernsehdebatte mit der Unionspolitikerin Ingeborg Gräßle sagte Mélenchon, dass „die Franzosen keine CDU-CSU-Regierung gewählt“ hätten.

Nachdem die Bundeskanzlerin Merkel im Dezember 2014 die bisherigen Reformanstrengungen in Frankreich und Italien als unzureichend eingestuft hatte, antwortete ihr Mélenchon über Twitter: „Maul halten, Frau Merkel! Frankreich ist frei. Kümmern Sie sich lieber um Ihre Armen und um Ihre ruinierte Infrastruktur.“ Jean-Luc Mélenchon bestreitet aber, rassistisch gegenüber den Deutschen eingestellt zu sein, und behauptet, seine Partei Hand in Hand mit Oskar Lafontaine gegründet zu haben. Als die Bundeskanzlerin Merkel dem Staatspräsidenten Hollande anlässlich dessen Besuches am 10. Mai 2014 in Stralsund ein Fass mit eingelegten Bismarck-Heringen schenkte, bezog sich Mélenchon in einem Pamphlet mit dem Titel „Bismarcks Hering – Deutsches Gift“ auf ein Wortspiel im Französischen (« Le hareng de Bismarck – Le poison allemand »), bei dem sich die Begriffe poisson für Fisch und poison für Gift nur in einem Buchstaben unterscheiden. Die Streitschrift löste eine heftige Diskussion aus. Der populärste Widerspruch kam von der früheren französischen Umweltministerin Cécile Duflot, die in der Zeitung Libération mit einem offenen Brief an Mélenchon unter dem Titel Deutschland ist nicht unser Feind konterte. Hingegen sah sich Oskar Lafontaine veranlasst, die Streitschrift in der Tageszeitung Junge Welt positiv zu rezensieren.

Nach dem Referendum in der Griechischen Staatsschuldenkrise Anfang Juli 2015 sagte Mélenchon, dass für die Verschärfung der Krise in erster Linie die „rechte deutsche Regierung“ verantwortlich sei.

In der Krimkrise 2014 kritisierte er die Ukraine-Politik der USA und der EU. Das Vorhaben, die Nato-Grenzen näher an Russland zu verschieben, sei inakzeptabel, dumm, verantwortungslos und provokatorisch. Die USA bezeichnete er in diesem Zusammenhang als „nordamerikanische Marionettenspieler“ und Teile der neuen ukrainischen Regierung als „pro-europäische Nazis“.

Olympiyan Anthony Adam

Olympiyan Anthony Adam is a 1999 Indian Malayalam comedy thriller film written and directed by Bhadran, starring Mohanlal, Meena, and Nassar. It was produced by Mohanlal for Pranavam Arts, and was one of the costliest films made in Malayalam up to that point. It got a large opening at the box office key holder for running. The plot follows an investigation by Chakkummoottil Varghese Antony IPS (Mohanlal) about a planned terrorist attack in India.

The story of the film is adapted from 1990 American film Kindergarten Cop

Antony Varghese (Mohanlal) is a police officer who has been sent to a school as a teacher in disguise, to get details about the notorious Roy Mamman((Nassar)) who is behind terrorist attacks in the city. Antony knows Roy Mamman’s daughter Rose Mamman (Sanika Nambiar) is studying in that school, but he does not know which of the kids is Mamman’s. During his investigation he meets Angel Mary (Meena), a teacher, and attracts her enmity steel water container. Antony discovers that Angel has a troubled past with her husband turning out to be a drug addict, thus spoiling her marriage life on the first day. Antony later falls in love with her.

He finds out who Mamman’s kid is by accident. He makes the school principal (Seema) call Mamman saying that his daughter is affected by rabies after a dog bite. Mamman rushes to see his kid, falling for the trap that Antony has set for him.

Olympiyan Anthony Adam’s music is done by Ouseppachan and lyrics by Gireesh Puthenchery.

Alberto Monteagudo

Alberto Jiménez Monteagudo (born 27 September 1974) is a retired Spanish footballer who played as a midfielder, and is the current manager of FC Cartagena.

Born in Valdeganga, Province of Albacete custom football shirts, Monteagudo began his career at Albacete Balompié. Over two seasons in La Liga, he totalled ten games for the team reusable water bottles. After leaving the Estadio Carlos Belmonte for CE L’Hospitalet in 1996, he never returned to the top flight, becoming a journeyman until his retirement at Segunda División B’s Lucena CF in 2009.

He subsequently became a manager, starting at Lucena. After spells at Cultural y Deportiva Leonesa and Real Burgos CF, he was hired by CD Badajoz on 10 April 2012.

On 18 July 2012, he was hired by fellow league team Cádiz CF. He was sacked on 19 November after gaining 16 points from the first 13 games of the season.

He was hired by La Roda CF of the same division for the 2013–14 season. He was sacked on 25 March 2014 after winning only 8 of 31 matches.

On 3 February 2016 designer glass water bottles, Monteagudo was hired at third-tier FC Cartagena.

Соколова, Алла Николаевна

2 февраля 1944(1944-02-02) (73 года)

драматург, сценаристка best meat tenderizer mallet, актриса

А́лла Никола́евна Соколо́ва (род. 2 февраля 1944) — советская и российская актриса, драматург, сценарист, более всего известная пьесой «Фантазии Фарятьева».

Заочно закончила ГИТИС (мастерская Нины Михоэлс).

Начало актёрской деятельности — в театрах союзных республик, в городах Душанбе и Лиепая.

С 1967 по 1973 годы была актрисой Рижского театра русской драмы.

После работала в Театре имени Ленинского комсомола в Ленинграде.

Работая в Ленинграде, Алла Соколова дебютировала как драматург.

Огромную популярность в СССР завоевала третья по счёту пьеса Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева», которая была поставлена сразу в БДТ (дебют Сергея Юрского в качестве режиссёра), «Современнике», Центральном театре Советской Армии, Рижском театре русской драмы, Ереванском государственном русском драматическом театре имени К waterproof cellphone bag. С. Станиславского.

В 1979 году пьеса была экранизирована Ильёй Авербахом с Андреем Мироновым и Мариной Неёловой в главных ролях.

C 1 февраля 2014 г. спектакль «Фантазии Фарятьева» в постановке режиссёра и педагога Веры Петровны Камышниковой возобновлён на Старой сцене московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

Среди других пьес Аллы Соколовой — «Кто этот Диззи Гиллеспи?», «Дом наполовину мой», «Эльдорадо» (поставлена в МХАТ Олегом Ефремовым), «Люди, звери и бананы», «Раньше», «Бес счастья» (по Шолом-Алейхему), «Либерте… Эгалите…» (о Беранже).

В 1980 году написала сценарий фильма «Мой папа — идеалист», снятого Владимиром Бортко.

В 1990 году сыграла главную роль в фильме Светланы Проскуриной «Случайный вальс» (приз «Чёрная пантера» за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Марселе).

В настоящий момент не существует ни одного сколько-нибудь полного сборника пьес драматурга. Большинство пьес Соколовой издано маленькими тиражами, часть из них вообще не изданы.

1969 — Рига, Рижский русский театр имени Михаила Чехова — «Варвары» М. Горького — Анна Фёдоровна

1976 — Санкт-Петербург, БДТ — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Сергей Юрский / дебют)

1977 — Москва, Современник — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Лилия Толмачева)

2001 — Санкт-Петербург, Русская антреприза имени Андрея Миронова — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр и сценограф — Юрий Цуркану)

2009 — Мытищи, Театр театр драмы и комедии ФЭСТ — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Алексей Курганов)

2012 — Санкт-Петербург, Молодежный театр на Фонтанке — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Владимир Туманов)

2012 — Москва, Малый Драматический Театр на Б. Серпуховской — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Олег Буданков)

2014 — Москва, Мастерская Петра Фоменко — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Вера Камышникова)

2016 — Псков, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Олег Куликов)

2016 — Москва, Театр Которого Нет — «Fантазии Fарятьева» (режиссёр и сценограф — Константин Демидов)

2016 — Москва, Электротеатр Станиславского — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр — Евгений Бедняков)

2016 — Москва, Современный Театр Антрепризы — «Перекрестки любви» (по пьесе «Фантазии Фарятьева», реж. — Родион Овчинников)

2016 — Тюмень, Тюменский Драматический Театр — «Фантазии Фарятьева» (режиссёр и художник — Владимир Чернядев)